Title: Modelovací hmoty v pracovní výchově
Other Titles: Modeling clay in working activities
Authors: Viktorová, Kateřina
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19807
Keywords: pracovní činnosti;modelovací hmota;Rámcový vzdělávací program;obsah pracovních činností;zkoumání dovedností žáků;námět;průzkum
Keywords in different language: working activities;modelling clay;Framework educational program;content of education;observation of pupil´s skills;idea;research
Abstract: Účelem diplomové práce je navrhnout využití modelovacích hmot v pracovních činnostech na prvním stupni základních škol. Teoretická část práce popisuje Rámcový vzdělávací program a obsah vzdělávání v pracovní výchově. Práce dále popisuje přehled modelovacích hmot využitelných na prvním stupni a uvádí výsledky průzkumu četnosti využívání těchto hmot učiteli prvního stupně. Velmi důležité části práce jsou pozorování dovedností žáků prvního stupně při práci s modelovacími hmotami a soubor pracovních námětů pro práci s modelovacími hmotami.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to propose usage of different modeling materials in working activities on primary schools. Theoretical part describes Framework educational program and content of education in working activities. The document gives the overview of modeling materials usable in primary education and frequency of usage of these materials by primary school teachers. Very important parts of the work are observations of pupil´s skills in primary schools with modeling materials and set of working ideas for working with modeling materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Viktorova.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Viktorova.pdfPosudek vedoucího práce29,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek+op+Viktorova.pdfPosudek oponenta práce80,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Viktorova protokol086.pdfPrůběh obhajoby práce137,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.