Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký, Jan
dc.contributor.authorŠebianová, Lucie
dc.contributor.refereeKorytář, Jindřich
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:29Z
dc.date.available2013-11-27cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:29Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-09
dc.identifier59846
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19809
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce obsahuje stručnou historii a technologii 3D tisku, uvádí přehled materiálů, ze kterých lze tisknout, a nabízí vhled do možností využití 3D tisku v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Dále se práce zabývá přínosem 3D tisku k rozvoji kompetencí žáka a možnostmi využití 3D tisku ve školství. Praktická část popisuje průběh ověřování návrhů. Zahrnuje výběr a výrobu 3D modelů, jejich ověření, i zajímavé návrhy od žáků. V práci uvádím několik doporučení pro práci s 3D tiskárnou, ke kterým jsem dospěla, a připojuji šest jednoduchých námětů pro výrobu 3D modelů v programu SketchUp, doplněných o metodický list, ukázky a postup výroby.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subject3D tiskcs
dc.subject3D tiskárnacs
dc.subjectrapid prototypingcs
dc.subjecthistorie 3D tiskucs
dc.subjecttechnologie 3D tiskucs
dc.subjectmateriály pro 3D tiskcs
dc.subjectvyužití 3D tiskucs
dc.subject3D modely v programu sketchupcs
dc.titleNáměty pro práci s 3D tiskárnou pro žáky základních školcs
dc.title.alternativeIdeas for working with 3D printer for primary school studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part of the diploma work contains the brief history and technology of the 3D print, the overview of printable materials and suggests the possibilities of the use of the 3D print in various spheres of human activity. The work also concerns the contribution of 3D print to development of pupils´ competence and the possibilities of the use of 3D print in school education. The practical part describes the progress of designs verification. It includes the choice and production of 3D models, their verification and also some interesting pupils´ designs. I present several recommendations for work with 3D printer, to which I concluded, and I also add six simple designs for 3D models in the program SketchUp, including the methodical sheet, illustrations and process of production.en
dc.subject.translated3D printen
dc.subject.translated3D printeren
dc.subject.translatedrapid prototypingen
dc.subject.translatedhistory of 3D tisken
dc.subject.translatedtechnology of 3D tisken
dc.subject.translated3D printing materialsen
dc.subject.translateduse of 3D printen
dc.subject.translated3D models in program sketchupen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Sebianova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Sebianova.pdfPosudek vedoucího práce53,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek op Sebianova.pdfPosudek oponenta práce79,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sebianova protokol096.pdfPrůběh obhajoby práce147,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.