Title: Připojování obnovitelných zdrojů energie do energetických sítí
Other Titles: Optimization of Biogas Cogeneration Unit in Distributional Grid
Authors: Jindra, Petr
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Kropáček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1981
Keywords: bioplyn;kogenerace;skládka;fotovoltaická elektrárna;provoz energetické sítě
Keywords in different language: biogas;cogeneration;waste dump;photovoltaic power station;energy grid operation
Abstract: Tato disertační práce pojednává o připojování bioplynových jednotek do energetických sítí, zejména s důrazem na skládkové jednotky. Na konkrétním příkladě je provedena podrobná analýza dvouletého provozu včetně modelu sítě a navržena možná optimalizace. Sledoval jsem i možnosti spolupráce jednotky s dalšími obnovitelnými zdroji, zvláště fotovoltaickou elektrárnou a navrhnul konkrétní možnosti spojení a řízení. Opět jsem vytvořil model sítě a vyhodnotil vliv spojení na distribuční soustavu.
Abstract in different language: This thesis deals with connection of biogas units to energy networks especially with an emphasis on waste dump units. Thorough analysis of two years operation is made on particular example including a model of the network and there is also suggested possible optimization. I also follow the possibilities of cooperation of the unit with other renewable sources, especially photovoltaic power station. I will suggest concrete possibilities of connection and control. There is again made a model of the network and evaluated influence of connection on distribution system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindra - Disertacni prace.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
jindra skol.pdfPosudek vedoucího práce460,92 kBAdobe PDFView/Open
jindra opon.pdfPosudek oponenta práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
jindra zapis.pdfPrůběh obhajoby práce864,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.