Title: Limity funkcí více reálných proměnných
Other Titles: Limits of the functions of several real variables
Authors: Rybárová, Ivana
Advisor: Hora, Jaroslav
Referee: Kohout, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19811
Keywords: funkce více reálných proměnných;spojitost funkce;limita funkce více reálních proměnných;software mathematica;eliminace kvantifikátorů
Keywords in different language: the functions of several variables;the continuity of the functions;the limits of functions of several variables;software mathematica;elimination of quantifiers
Abstract: Diplomová práce je přehledným a uceleným výkladem limit funkcí více reálných proměnných. Jejím obsahem jsou definice spojené s pojmem limita funkce více reálných proměnných, řešené příklady (spojitost, výpočet limity funkce více reálných proměnných a symbolika zápisu limity pomocí definice limity) a využití softwaru Wolfram Mathematica pro výpočet limity funkce více reálných proměnných jak různými metodami výpočtu, tak eliminací kvantifikátorů.
Abstract in different language: This thesis is clear and coherent interpretation of the limits of functions of several variables. It presents the definitions associated with the term limits of functions of several real variables, solved examples (continuity, calculating the limits of functions of several real variables and symbolism enrollment limits by defining the limits) and using the Software Wolfram Mathematica to calculate the limits of functions of several real variables by various methods of calculation and the elimination of quantifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Rybarova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni diplomove prace Bc. Rybarova.pdfPosudek vedoucího práce139,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponent diplomove prace Ivany Rybarove 15.pdfPosudek oponenta práce238 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rybarova protokol068.pdfPrůběh obhajoby práce143,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.