Title: Frazeologismy v německých časopisech pro mládež
Other Titles: Phraseology in German magazines for teenagers
Authors: Fischbachová, Nikola
Advisor: Höppnerová, Věra
Referee: Šíp, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19836
Keywords: frazelogie;frazelogismy;časopisy pro mládež;němčina
Keywords in different language: phraseology;phraseologies;magazines for teenagers;german language
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou frazeologismy v německých časopisech pro mládež. Práce se dělí na dvě části. Teoretická části pojímá o teorii frazeologie, definici, charakteristických znacích a klasifikacích podle Fleischera a Burgera. V neposlední řadě je popsáno postavení frazeologie v textech. V praktické části se nachází analýza zabývající se výskytem frazeologismů v německých časopisech pro mládež. Pro analýzu byly použity tři typy časopisů (Bravo, Popcorn a Mädchen).
Abstract in different language: This bachelor thesis is concentrated on the topic of Phraseology in German magazines for teenagers. This thesis has 2 parts. In the theoretical part is the theory of phraseology presented, definition of phraseology and of its main terms and also the characteristic features of phraseology. Then the classification according to Fleischer and Burger is mentioned and finally, the position of phraseology in texts is described. The practical part deals with research results. The research looks at how many single phraseology types are present in the magazines for teenagers in Germany. For the analysis were used three types of magazines (Bravo, Popcorn and Mädchen).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Phraseologismen in den deutschen Jugendzeitschriften - Fischbachova Nikola.pdfPlný text práce800,94 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fischbachova_vp.pdfPosudek vedoucího práce983,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fischbachova_op.pdfPosudek oponenta práce980,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fischbachova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce237,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.