Title: Das Märchen Dornröschen. Eine vergleichende Analyse der Figur der dreizehnten, "weisen" Frau im Märchen und in der gleichnamigen Verfilmung von Robin Getrost aus dem Jahr 2009.
Other Titles: The fairytale the Sleeping beauty. A comparative analysis of the character of the thirteenth fairy in the fairytale and in the same named film by Robin Getrost from the year 2009.
Authors: Pochmanová, Tina
Advisor: Mehnert, Elke
Referee: Salcmanová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19839
Keywords: pohádka;Šípková růženka;film;sudička
Keywords in different language: fairytale;sleeping beauty;movie;fairy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním pohádky "Šípková Růženka" a stejnojmenného moderního zfilmování.Práce má 2 části - teoretickou a praktickou. V teoretické části definuji pohádku a určím její znaky, zabývám se filmem a jeho historií. Také převyprávím obsah pohádky "Šípková Růženka" a stejnojmenného filmu od Robina Getrosta z roku 2009. Vysvětluji význam pohádky pro děti. V praktické části srovnávám pohádku a film od Robina Getrosta. Detailněji se zabývám srovnáním postavy 13. sudičky ve filmu a v knize.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concentrated on the topic of a fairy-tale and its modern movie version. The thesis has two part theoretical part and practical part. In the theoretical part I try to define a fairy-tale and its typical features. I introduce the medium "movie" and its history. I also retell the plot of the fairy-tale "Sleeping beauty" and the same named movie by Robin Getrost from the year 2009. I also explain the meaning of fairy-tales for children. In the practical part I compare the fairy-tale and the movie from the year 2009. I am concentrated on the figure of the thirteenth fairy in the movie and in the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit.pdfPlný text práce689,03 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pochmanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce460,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pochmanova_op.pdfPosudek oponenta práce946,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pochmanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce254,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.