Title: Stříbro a hornictví
Other Titles: Stříbro and mining
Authors: Jarabicová, Michaela
Advisor: Velímský, Filip
Referee: Suchánek, Drahomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1984
Keywords: horní zákon;horník;těžba;doly;olovo;purkmistr
Keywords in different language: office of mines;miner;mining;mines;lead;portreeves
Abstract: V bakalářské práci jsem se zabývala otázkou hornictví, co hornictví přineslo městu Stříbru. Nastíněn byl i vývoj města a hornictví, těžení nerostných surovin a zvyky horníků. Zabývala jsem se i privilegii které byli uděleny městu od panovníků.
Abstract in different language: The work I have addressed the question of what the mining town of Silver Mines brought. Was outlined and the development of mining, minerals and mining practices miners. I dealt with the privileges that were granted by the city rulers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Jarabicova bp..pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
BP Jarabicova_formular_posudek vedouci_Velimsky.pdfPosudek vedoucího práce114,29 kBAdobe PDFView/Open
Jarabicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Jarabicova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce417,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.