Title: Syndrom vyhoření u učitelů v mateřských školách
Other Titles: Burn-out Syndrom in Teachers Pre-school
Authors: Jetmarová, Pavlína
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19872
Keywords: syndrom vyhoření;stres;prevence;relaxace;hypotézy
Keywords in different language: burnout;stress;prevention;relaxation;hypothesis
Abstract: Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření u učitelů v mateřských školách, a to ve vzájemném propojení s počtem odpracovaných let pedagogů. Teoretická část je zaměřena především na problematiku syndromu vyhoření. Je zde popisována definice syndromu, jeho příznaky, okolnosti, vývoj, stres, či potřebná a neopomenutelná relaxace. Praktická část se zabývá dvěma stanovenými hypotézami. V první hypotéze předpokládám, že syndrom vyhoření souvisí s počtem odpracovaných let. Ve druhé hypotéze předpokládám, že se v odpovědích respondentů budou nejčastěji objevovat psychické projevy vyhoření.
Abstract in different language: This thesis deals with burnout syndrome of preschool teachers in relation to the number of years worked as a teacher. The theoretical part of the thesis aims to clarify the problematic nature of the syndrome. It describes its symptoms and development, conditions of occurrence, relation to stress and also much needed relaxation. The practical part is then focused on two hypotheses. The first hypothesis assumes that the syndrome is directly related to the number of years worked as a teacher. In the second hypothesis is presumed that mainly the psychical signs of the syndrome will be stated as an answer by survey respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jetmarova Pavlina.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jetmarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jetmarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce365,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jetmarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.