Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosíková, Věra
dc.contributor.authorKovácsová, Kristína
dc.contributor.refereeBrabcová, Dana
dc.date.accepted2015-05-19
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:13Z-
dc.date.available2014-05-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:13Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier63699
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19874
dc.description.abstractTato práce se zabývá dítětem s dvojí výjimečností a jeho integrací. Vysvětluje a popisuje typy poruch autistického spektra, jejich historii a diagnostiku, problematiku vzdělání a integraci těchto dětí. Závěrem práce je vypracování detailní kazuistiky chlapce na základě pozorovaných projevů ve škole spolu s výsledky z chlapcových vyšetření.cs
dc.format57 s. (110 140 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpervazivní vývojové poruchycs
dc.subjecttalentcs
dc.subjectnadánícs
dc.subjectasistent pedagogacs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectporuchy autistického spektracs
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectintegracecs
dc.titleDítě s dvojí výjimečnostícs
dc.title.alternativeChild with dual exceptionalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is aimed to research twice-exceptional children and their integration within education system. It tries to explain and describe types of autism spectrum disorders, its historical backgrounds and diagnostics, issues of education and integrate these children. Last section thesis represents boy's detailed case history, processed on the basis of observed behavioural manifests at school, accompanied with the results of his medical examinations.en
dc.subject.translatedpervasive developmental disorderen
dc.subject.translatedtalenten
dc.subject.translatedteaching assistanten
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedautistic spectrum disordersen
dc.subject.translatedcase studyen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedintegrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kristina Kovacsova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovacsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovacsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce637,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovacsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce135,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.