Title: Poruchy příjmu potravy
Other Titles: Eating disorders
Authors: Kordová, Anežka
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19888
Keywords: anorexie;bulimie;poruchy příjmu potravy;kazuistika;rozhovor;prevence
Keywords in different language: anorexia;bulimia;eating disorders;casuistry;interview;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce se zaobírá tématem poruch příjmu potravy. Soustřeďuje se na základní fakta a informace mentální anorexie a mentální bulimie. V teoretické části se zabýváme především základním přehledem poruch příjmu potravy. Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu, který je dělaný pomocí rozhovorů s pěti dívkami, které si prošly mentální anorexií.
Abstract in different language: This bachelor thesis is interested in the topic of eating disorders. It is focused on basic facts and information of Anorexia nervosa and Bulimia nervosa. . In theoretical part we are focused mainly on basic summary of eating disorders. Practical part has been built on qualitative research, which gains information through interviews with 5 girls, who went through Anorexia nervosa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kordova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kordova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kordova - oponent.pdfPosudek oponenta práce420,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kordova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.