Title: Motorická úroveň dětí s patologickou porodní hmotností
Other Titles: Motor level of children with pathological birthweight
Authors: Kantorová, Lenka
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19987
Keywords: motorické schopnosti;patologická porodní hmotnost;testování
Keywords in different language: motor abilities;pathologic birth weight;testing
Abstract: Diplomová práce nese název Motorická úroveň dětí s patologickou porodní hmotností. Obsahuje kapitoly teoretické, vymezující pojem neonatologie, nízká porodní hmotnost, popis a klasifikaci jednotlivých motorických schopností. Obsahuje také praktickou část, ve které je přiblížena metodika testu, průběh výzkumu, výzkumné vzorky, ale především prezentuje výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The title of the diploma thesis is The motor level of the children with pathologic birth weight. It contains the theoretical chapters defining the term of neonatology, low birth weight, the description and classification of motor skills. It also includes the practical part which is focused on the methodology of the test, the process of the research, the research samples, but first of all presents the results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_ prace_ Kantorova_ Lenka.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KANTOROVA L. VP.pdfPosudek vedoucího práce153,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KANTOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce188,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KANTOROVA L..pdfPrůběh obhajoby práce46,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.