Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Michal
dc.contributor.authorŠtěpánková, Jana
dc.contributor.refereeJiřincová, Božena
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:17Z
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:17Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-04
dc.identifier49751
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1998
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce nese název ?Vliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáků střední školy?. Tato práce je tvořena dvěma základními částmi ? částí teoretickou a částí praktickou. V první podkapitole teoretické části diplomové práce se zabýváme obecnou charakteristikou osobnostně sociálního rozvoje a jeho cílových standardů a témat. Druhá podkapitola pojednává o problematice učení ? o učení, o druzích učení, zákonech učení a zásadách podporujících zvyšování jeho efektivity. V centru pozornosti závěrečné sekce teoretické části diplomové práce stojí problematika metodologie osobnostně sociálního rozvoje a možnosti aplikace osobnostně sociálního rozvoje v prostředí střední školy. V rámci praktické části diplomové práce čtenářům přibližujeme metodologický postup námi realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni. Součástí této kapitoly je i statistické vyhodnocení údajů získaných na základě škálového dotazníku. Shrnutí získaných výsledků připojujeme v závěru praktické části.cs
dc.format166 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosobnostně sociální rozvojcs
dc.subjectučenícs
dc.subjectvyučovací metodycs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectpsychologiecs
dc.subjectpedagogikacs
dc.titleVliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáka střední školycs
dc.title.alternativeThe influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learningen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis name is "The influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learning". This thesis is composed from two fundamental parts - the theoretical part and the practical part. The first chapter of the theoretical part of the thesis deals with characteristics of the personal-social progress and it's target standards and themes. The second chapter deals with the issues of learning - learning itself, types of learning, learning principles and rules supporting its efficiency. The main point of the final section of the theoretical part of the diploma thesis are the issues of methodology of the personality-social development and its real application in the terms of high school. Within the scope of the practical part of the thesis, we introduce readers with implemented methodological procedure, which was performed in Sport and Business high school in Pilsen (Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni). Part of this chapter is also the statistical evaluation of data acquired on base of scaled questionnaire. The summary of results is incorporated in the conclusion of the practical part of the thesis.en
dc.subject.translatedpersonal-social-progressen
dc.subject.translatedlearningen
dc.subject.translatedteaching methodsen
dc.subject.translatedeffectivenessen
dc.subject.translatedpsychologyen
dc.subject.translatedpedagogyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kavalirova.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,11 kBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - oponent.pdfPosudek oponenta práce325,47 kBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - Stepankova - prubej obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.