Title: Pohybová aktivita a inaktivita žáků Střední zdravotnické školy v Plzni
Other Titles: Physical activity and inactivity pupils of Secondary Medical School in Pilsen
Authors: Klečka, Václav
Advisor: Valach, Petr
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19991
Keywords: pohybová aktivita;inaktivita;volný čas;sport;žáci;střední škola
Keywords in different language: physical activity;inactivity;sport;pupils;high school;free time
Abstract: Cílem práce bylo zjištění současné úrovně pohybové aktivity monitorováním žáků Střední zdravotnické školy v Plzni. Výzkumný soubor tvořili žáci 2. ročníků, třídy 2.AZA a 2.BZA, střední zdravotnické školy. Celkem se výzkumu zúčastnilo 41 dívek ve věku 16-18 let. Sedmidenní měření proběhlo pomocí krokoměrů Yamax SW700 a současně byly nošeny také akcelerometry ActiTrainer po dobu čtyř dnů, dvou dnů v týdnu a dvou víkendových dnů. Výzkum doplnily dotazníky sportovních preferencí v systému INDARES.COM, kam se žáci registrovali. V systému bylo možné zjistit preference PA. Z výzkumu vyplynul rozdíl mezi sedavou a nesedavou skupinou dívek vyjádřený v objemu nachozených kroků v jednotlivých dnech, mezi víkendovými a školními dny i množství PA a PI v jednotlivých částech dne. Úroveň PA či PI jsme vyhodnotili pomocí dat z ActiTraineru, například množství času stráveného v jednotlivých pásmech intenzity (METs) v částech celého dne. Celkem pohybově aktivnější v počtu nachozených kroků byla skupina nesedavých dívek. Nejméně kroků celkem nachodila děvčata (n=41) v neděli 8093 kroků a nejvíce v sobotu 11293 kroků.
Abstract in different language: The aim of my work was to find out the contemporary standard of movement activity by monitoring the students in medical secondary school in Pilsen. The research company was composed of the second year students from the 2.AZA and 2. AZB classes of the above mentioned school. On the whole 41 girls aged 16-18 were involved in the research. The seven-day measurement was done by pedometers Yamax SW700 and at the same time with accelerometers ActiTrainer which were used for four days, two workdays and two days of the weekend. The research was supplemented by the question forms of the sports preferences in the INDARES.COM system, where the students were registered to. The movement activity preferences were possible to find out there. From the research a difference among the sedentary and non-sedentary group of girls has emerged expressed as a volume of steps covered by everyday walking, among weekend and schooldays and the movement activity or inactivity in particular daytime. The level of movement activity or inactivity was evaluated by the ActiTrainer data's, e.g. the length of the time spent in particular intensity zones (METs) in particular parts of the whole day. On the whole the more movement active was the group of the non-sedentary girls. The total minimum of steps the watched girls walked on Sunday 8093 steps and the maximum on Saturday 11293 steps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vaclav Klecka.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KLECKA VP.pdfPosudek vedoucího práce119,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KLECKA V. OP.pdfPosudek oponenta práce161,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KLECKA V..pdfPrůběh obhajoby práce44,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.