Title: Zásobník průpravných cvičení a her pro nácvik základních florbalových dovedností u věkových skupin přípravky a elévů (Videoprogram)
Other Titles: Training exercises and games for practice basic florball agility in the age 7 - 9 (Videoprogram)
Authors: Hrdlička, Matouš
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19998
Keywords: florbalová dovednost mladší školní věk technika metodika sportovní příprava
Keywords in different language: floorball skills school age children technics methodics sports training
Abstract: Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretická část a praktická část. Obsahem praktické části je videoprogram se zásobníkem cvičení a her pro nácvik základních florbalových dovedností (u věkové kategorie přípravky a elévů). V teoretické části jsem se věnoval následujícím podtématům. Historii, výstrojí a výzbrojí, technikou a metodikou základních florbalových dovedností, specifikou sportovní přípravy dětí mladšího školního věku.
Abstract in different language: The disertation consists of two parts: theoretical and practical. Practical part contents a videoprogram with exercises and games for basic florball skills practice by kids between 7 and 9 years old. In the theoretical part I worked on following subtopics: Floorball history, Equipment and tools, Basic floorball skills - technics and methodics, Sports training specifics by school age children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Matous Hrdlicka 2015.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-HRDLICKA - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-HRDLICKA - OP.pdfPosudek oponenta práce131,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-HRDLICKA.pdfPrůběh obhajoby práce43,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.