Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValach, Petr
dc.contributor.authorBěhounek, Jiří
dc.contributor.refereeKalistová, Petra
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T09:02:45Z-
dc.date.available2013-12-05cs
dc.date.available2016-03-15T09:02:45Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60338
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20010
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na metodiku základních cviků Street workoutu pro začínající a mírně pokročilé jedince. K cvikům je vytvořena názorná fotodokumentace, popsány zapojované svaly a nejčastější chyby. Záměrem je poskytnout začínajícím jedincům vhodný počáteční materiál. Při výběru cviků byl tedy brán zřetel na fakt, že se jedná o začátečníky a mírně pokročilé. Kapitoly jsou rozděleny na zádové svalstvo, hrudník, ramena, břišní svalstvo, svaly nohou stehna a hýždě, svaly nohou lýtka. Pro motivaci jsou zde zařazeny i cviky náročnější.cs
dc.format85 s. (74 344 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstreet workoutcs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectcvikycs
dc.subjectposilovánícs
dc.titleMetodika nácviku základních prvků street workoutu pro začínající cvičence.cs
dc.title.alternativeMethodology and training of basic elements in Street workout for beginners.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation is targeted at methodic of basic exercises Street workout mainly for beginners and intermediate. There are illustrative photographs made for each exercise individually and also describe currently used muscles and the most common mistakes made during training as well. This thesis aims to provide appropriate material for beginners. There were taken into account facts that this dissertation is for beginners and intermediate during the selection of exercises. There are chapters divided on the back muscles, chest, shoulders, abdominal muscles, leg muscles - thighs and buttocks, leg muscles - calf. There are also included exercises more challenging for motivation.en
dc.subject.translatedstreet workouten
dc.subject.translatedmethodicsen
dc.subject.translatedexercisesen
dc.subject.translatedstrengtheningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace JB dokonceno.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BEHOUNEK VP.pdfPosudek vedoucího práce111,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BEHOUNEK OP.pdfPosudek oponenta práce220,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BEHOUNEK J..pdfPrůběh obhajoby práce42,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.