Title: Chladicí systémy počítačů
Other Titles: Computer cooling system
Authors: Kozák, Peter
Advisor: Michalík, Petr
Referee: Baťko, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20020
Keywords: chlazení;způsoby přenosu tepla;chlazení hardwarové a softwarové;pasivní chlazení;vodní chlazení;alternativní chlazení
Keywords in different language: cooling;heat transfer;hardware and software cooling;passive cooling;water cooling;alternative cooling
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení počítače. Je zde popsáno, proč je třeba počítač chladit, jaké komponenty vydávají nejvíce tepla a jaké jsou vhodné způsoby jejich chlazení. Dále práce popisuje rozdělení chladičů podle komponent, které mají být chlazeny. Náplní praktické části je srovnání několika typů chlazení na reálném zařízení. Nakonec je zde popsána možná budoucnost chlazení počítačových komponent.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is computer cooling. This document describes the reasons why cooling is necessary, which components are most heated and way how to cool them down. There are also analyzed different types of computer coolers. Practical part of thesis compares several ways of computer cooling on real device. Finally, the future of computer components cooling is mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kozak_Peter.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_BP_Kozak.pdfPosudek vedoucího práce105,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-opon Kozak049.pdfPosudek oponenta práce462,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kozak protokol082.pdfPrůběh obhajoby práce181,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.