Title: Principy převodu textu z tištěné do digitální podoby a způsob aplikace v osobních počítačích
Other Titles: The principles of transfer the text from paper to digital form and manner of applications in personal computers
Authors: Záhorová, Jana
Advisor: Filipi, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20031
Keywords: digitalizace textu;OCR;Abbyy FineReader 11;manuál;optické rozpoznávání;knihovny pro nevidomé
Keywords in different language: digitizing text;OCR;Abbyy FineReader 11;manual;optical character recognition;libraries for blind
Abstract: Ve své práci jsem se snažila přiblížit význam digitalizace v současnosti, rozebrat principy převodu textu z papírové verze do digitální, a představila faktory, které ovlivňují kvalitu OCR převodu. Součástí práce je prakticka ukázka převedení papírové knihy do digitálního formátu v komerčním softwaru FineReader Abbyy 11, který je doplněn videonávody na přiloženém DVD. Zmíním výhody i nevýhody programu, možnosti převodu do jednotlivých typů souboru od editovatelných (docx, rtf) po needitovatelné (pdf, djvu, epub ad.), schopnost se programu "učit se" vytvořit si vlastní uživatelské vzory pro rozpoznání textu. Výsledkem by měl být vlastní digitální text.
Abstract in different language: In my work I tried to approach the importance of digitalisation currently disassembled principles of converting text from paper to digital versions, and presented the factors that affect the quality of OCR conversion. The work includes practical demonstrations convert paper books into digital format in commercial software Abbyy FineReader 11, which is accompanied by video on the DVD. I will describe the advantages and disadvantages of the program, the possibility of transferring into different types of editable file (docx, rtf) after non-editable (pdf, djvu, epub d.) The ability of the program to "learn" - create your own custom patterns for text recognition. The result should be their own digital text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zahorova - Principy prevodu textu z tistene do digitalni podoby.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zahorova_BP_hodnoceni_vedouciho_Filipi_BP2015.pdfPosudek vedoucího práce98,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zahorova oponent165.pdfPosudek oponenta práce421,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zahorova protokol166.pdfPrůběh obhajoby práce243,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.