Title: Modul Krokové motory - výukový e-kurz
Other Titles: Stepper motor module - learning e-course
Authors: Král, Jan
Advisor: Michalík, Petr
Referee: Toman, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20036
Keywords: krokový motor;stavebnice mat;ekurz
Keywords in different language: stepper motor;mat trainer kit;e-course
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvořit výukový e-kurz pro přídavný modul krokové motory pro stavebnici MAT. Ekurz osahuje studijní články, praktická cvičení s možným řešením a autotesty. Vše je doplněno o obrázky, schémata, animace a ukázková videa. Ekurz je určen pro samostatné vzdělávání se studentů. Tato textová část popisuje proces tvorby diplomové práce, řešené problémy, stručný obsah ekurzu a další informace. K diplomové práci je přiloženo DVD s offline verzí Ekurzu a dalšími přílohami.
Abstract in different language: The goal of this master's project is to create educational e-course for additional module stepper motors for MAT trainer kit. E-course contains learning articles, practical exercises with possible solutions and self tests. All this is supplemented by pictures, diagrams, animations and demonstration video clips. E-course is intended for self-education of students. This text part describes the process of creating the master's project, solved problems, a brief synopsis of e-course and additional informations. DVD with offline version of e-course is attached to the master's project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MODUL KROKOVE MOTORY _ VYUKOVY E-KURZ.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Kral.pdfPosudek vedoucího práce104,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kral_Jan_DP.pdfPosudek oponenta práce198,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kral protokol103.pdfPrůběh obhajoby práce200,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.