Title: Graffiti jako kulturní a sociální fenomén a jeho využití ve výtvarné výchově
Other Titles: Graffiti as a cultural and social phenomenon and its use in the art lesson
Authors: Viktorová, Hana
Advisor: Vančát, Jaroslav
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20061
Keywords: graffti;street art;umění;umělec;pedagog;kultura;subkultura;tvorba;fenomén;sociální;legitimita;ilegalita
Keywords in different language: graffti;street art;art;artist;educator;culture;subculture;creating a phenomenon social;legitimacy;illegality
Abstract: Diplomová práce pojednává o fenoménu graffiti a street artu a nahlíží jej jako sociální a kulturní fenomén, vizuálně obrazné vyjádření, které má právo na svoji existenci. Práce dokládá, že tento jev může být díky otevřenému objektivnímu přístupu pedagoga i veřejnosti v mnohém inspirací pro vlastní tvorbu, pro utvoření názoru nebo jako námět výukové jednotky výtvarné výchovy. Tato teze je podepřena kvalitativním výzkumem a ten je ještě doplněn výsledky dotazníkového šetření -kvantitativním výzkumem.Text práce je doplněn obrázky, výsledky dotazníkového šetření/výzkumu a kopiemi vybraných žákovských prací.
Abstract in different language: The thesis discusses the phenomenon of graffiti and street art, and sees it as a social and cultural phenomenon, visual representation, which has the right to exist. Work demonstrates that this phenomenon may be due to the open access to objective teachers and the public in many ways an inspiration for his own work, for the formation of an opinion or an idea for teaching art unit. This proposition is supported by qualitative research and it is complemented results of the survey -kvantitativním výzkumem.Text work is accompanied by pictures, results of a survey / research, and copies of selected pupils' work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H_Viktorova_Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SCAN - Viktorova Hana - vedouci - Vancat - 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-SCAN - Viktorova Hana - oponent - Lukavsky - 2015.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Viktorova Hana 2015.pdfPrůběh obhajoby práce482,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.