Title: Studie veřejné správy v letech 1918-1989 - komparativní pojetí
Other Titles: The study of public administration in the years 1918-1989 - a comparative approach
Authors: Šrubař, Zbyněk
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20083
Keywords: veřejná správa;československo;první republika;druhá republika;protektorát;komunistická nadvláda
Keywords in different language: public administration;czechoslovakia;first republic;second republic;protectorate;communist domination
Abstract: Tato bakalářská práce určitým pohledem zpracovává historii veřejné správy na území Československa, a to od roku jeho vzniku 1918 až do přelomového roku 1989. Snaží se o rozbor jednotlivých období, kterými vývoj veřejné správy v těchto letech prošel a následně o jejich přibližné srovnání. Jelikož se dotýká poměrně širokého časového úseku, bude přibližně rozdělena na veřejnou správu 1. Republiky, "předmnichovskou dobu", období protektorátu Čechy a Morava, veřejnou správu poválečného Československa, období komunistické resp. sovětské nadvlády ve zlomových obdobích 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.
Abstract in different language: This thesis handles certain view to the history of public administration in Czechoslovakia, sice its inception in 1918 to breakthrough in 1989. Seeks to analyze the various periods in which the development of public administration in those years passed and subsequently they approximate comparison. Since its affects a relatively large period of time, will be approximately divided into public administration of 1st Republic, period before the Munich deal, the Protectorate of Bohemia and Moravia, public administration of postwar Czechoslovakia, Communist period respectively Soviet domination in breakdown periods 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_work_srubar.pdfPlný text práce480,13 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP - Srubar Zbynek.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OP - Srubar Zbynek.pdfPosudek oponenta práce32,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pr - Srubar Zbynek.pdfPrůběh obhajoby práce35,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.