Název: Stresory v rodině
Další názvy: Family stressors
Autoři: Ullmannová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2010
Klíčová slova: Stres;rodina;druhy rodinných stresorů;zátěž;výzkumy stresu v rodině;copping;model rodinného stresu
Klíčová slova v dalším jazyce: Stress;family;types of family stressors;load;family stress researches;copping;the model of family stress
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem stresu v rodině. Teoretická části se zaměřuje na základní pojmy problematiky stresu a předkládá přehledovou studii historických i současných výzkumů, které se danému tématu věnují. Dále jsou zde popsány základní myšlenky vybraných výzkumů a jejich nabízená východiska ke zvládání stresu v rodině. Výzkumná část diplomové práce má za cíl pomocí kvalitativní metody charakterizovat konkrétní stresory v rodině a vytvořit specifické modely stresorů pro každou dotázanou rodinu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with stress in the family. The theoretical part is focused on the basic concepts of stress problems and presents historical and current knowledge of the stress research. Following it describes the basic ideas of selected research and offered their bases to cope with stress in the family. The research part of the thesis is aimed with using qualitative methods to characterize the specific family stressors and to create specific stress models for each family, which was interviewed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ullmannova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ullmannova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce516,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ullmannova - oponent.pdfPosudek oponenta práce397,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ullmannova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.