Title: Výslech jako důkazní prostředek v trestním řízení
Other Titles: Interrogation as a mean of evidence in the penal proceedings
Authors: Kosová, Alena
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20122
Keywords: dokazování;výslech;psychologie výslechu;svědek;obviněný;znalec;výslech dětí;lhář u výslechu;neverbální komunikace;verbální komunikace
Keywords in different language: the takong of evidence;the inferrogation;psychological the interviewing;the psyhology of interrogations;witness;the accused;court expert;interrogation of children;liar interrogation;nonverbal communication;verbal communication
Abstract: V DIPLOMOVÉ PRÁCI CHCI UPOZORNIT NA SPECIFIKU VÝSLECHU SVĚDKA, OBVINĚNÉHO A ZNALCE. ZABÝVÁM SE DOKAZOVÁNÍM, TAKTIKOU VÝSLECHU S MOŽNOSTÍ PSYCHOLOGICKÝCH POZNATKŮ.NA ORGÁN ČINNÝ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ JSOU KLADENY VYSOKÉ NÁROKY. JE TEDY TŘEBA STANOVIT PROMYŠLENOU TAKTIKU VÝSLECHU, VCÍTIT SE DO VYSLÝCHANÉ OSOBY, ALE ZACHOVAT NEUTRÁLNÍ POSTOJ. PŘI VÝSLECHU SLEDKA BYLA POUŽITA PRO SROVNÁNÍ S ČESKÝM TRESTNÍM ŘÁDEN NĚMECKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, PŘI VÝSLECHU OBVINĚNÉHO A ZNALCE SLOVENSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA.
Abstract in different language: THE DIPLOMA THESIS NAMED "INTERVIEW AS PIECE OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCCEDINGS"CONTAINS TWELVE CHATERS. IT HAS INTRODUCTION PART, SUMEMARY AND ANNEXES. THE CHAPTER TWO TILL EIGHT REPRESENT THE MAIN PART OF THE THEISIS.THE CHAPTER NUMBER TWO DIVIDES IN TWO PARTS PRESENTING FIRST THE STANDARD EVIDENCE TOOL AND LATER THE EVIDENCE BROUGHT TO THE COUR. THE PRINCIPLES OVERRULING THE CRIMINAL PROCCEDINGS ARE POINTED OUT. THE CHAPTER NUMBER DESCRIBES THE INTERVIEW ITSELF, ITS TYPOLOGY AND STAGES. THE WITNESS INTERVIEW IS DESCRIBED IN THE CHAPTER FOUR. THE FOCUS THERE IS ON THE INTERVIEW OF UNDER-AGEND PERSON AND SPECIAL WITNESSES WITH PROCTED IDENTITY. CHAPTER NUMBER FIVE AIMS THE INTERVIEW OF THE ACCUSED AND CHATER NUMBER SIX DEAL WITH INTERVIEW OF THE APPOINTED EXPERT. CHAPTER NUMBER SEVEN TREATS IN DETAIL THE PSYCHOLOGICAL SIDE OF THE INTERVIEWING, FURTHERMORE THE SPECIFICITIES OF CHILD´S INTERVIEVIEW, COMMUNICATION BOTH VERBAL AND VERBAL AND THE BODY LANGUAGE ARE PRESENTED. THIS CHAPTER DEAL ALSO WITH THE ASSESSMENT OF THE TRUTHFULNESS OF AND STATEMENTS AND THE DETECTION. iN THE CHAPTER EIGHT A COMPARISON WITH SOME RESPEKTIVE FOREIGN CRIMINAL LAW IS MADE. NAMELY SOME SPECIFIC FEATURES OF WITNESS INTERVIEW IN THE GERMAN LAW AND SPECIFIC FEATURES OF INTERVIEWING THE ACCUSED PERSON AND THE APOINTED EXPERT IN THE SLOVAK LAW ARE HEREBY COMPARED.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kosova.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kosova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce736,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kosova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce63,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kosova.pdfPrůběh obhajoby práce93,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.