Title: Vazba v trestním řízení
Other Titles: Custody in criminal proceedings
Authors: Súkenník, Petr
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20126
Keywords: vazba;důvody vazby;rozhodování o vazbě;slyšení;trvání vazby
Keywords in different language: custody;reasons of custody;custodial decisions;hearing;duration of custody
Abstract: Diplomová práce je věnována právní úpravě institutu vazby v České republice. Zahrnuje pojem vazby, vazební důvody, rozhodnutí o vazbě, včetně rozhodujících orgánů, vymezení délky trvání vazby, přezkoumávání vazby, vazební zasedání, právo obviněného být slyšen, prostředky, které mohou vazbu nahradit, vazbu v případě mladistvých, stručné srovnání s právní úpravou ve Slovenské republice a návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the legal regulations of the institute custody in the Czech Republic. Does the concept, linkage reasons, the decision on custody, including the decision-makers, the definition of the length of detention, review, linkage meeting, the accused's right to be heard, the means may replace the bond, bond in the case of minors, a brief comparison with the legislation in the Slovak Republic and proposals de lege aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vazba v trestnim rizeni.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sukennik_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce769,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sukennik_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce823,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sukennik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce35,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.