Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlapák Navrátilová, Jana
dc.contributor.authorFranc, Martin
dc.contributor.refereeKocina, Jan
dc.date.accepted2015-05-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:31Z-
dc.date.available2014-02-24cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:31Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier61818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20133
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob jako kontroverzního fenoménu současné teorie práva, stejně jako teorie trestního práva. Smyslem práce je vymezit nejen trestní odpovědnost právnických osob jako obecný pojem ,ale především zevrubným působem popsat a zhodnotit aktuální právní úpravu problematiky trestní odpovědnosti právnických osob v rámci českého právního řádu na základě současné české právní úpravy a určit případné perspektivy trestní odpovědnosti právnických osob v rámci českého práva.cs
dc.format94 s. (163 416 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzápadočeská univerzita v plznics
dc.subjectfakulta právnickács
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectprávocs
dc.subjectprávní vědacs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttrestní právo hmotnécs
dc.subjecttrestní právo procesnícs
dc.subjecttrestní odpovědnostcs
dc.subjecttrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.subjectprávnické osobycs
dc.subjectindividuální trestní odpovědnostcs
dc.subjecttrestní zákoníkcs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectzákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimcs
dc.subjectspecialitacs
dc.subjectsubsidiaritacs
dc.titleTrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.title.alternativeCriminal liability of legal entitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the subject of criminal liability of legal entities as one of the most controversial subject of recent law, more precisely of recent criminal law, theory. The purpose of this thesis is to define the subject of criminal liability of legal entities as a general institute of criminal law, but mainly to describe and evaluate recent legalisation of criminal liability of legal entities in the Czech republic pursuant on the czech act on criminal liability of legal entities and to determine pertinent perspectives of the subject of criminal liability of legal entities in czech law.en
dc.subject.translateduniversity of western bohemia in pilsenen
dc.subject.translatedfaculty of lawen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedcriminal substantive lawen
dc.subject.translatedcriminal procedural lawen
dc.subject.translatedcriminal liabilityen
dc.subject.translatedcriminal liability of legal entitiesen
dc.subject.translatedlegal entitiesen
dc.subject.translatedindividual criminal liabilityen
dc.subject.translatedpenal codeen
dc.subject.translatedcode of criminal procedureen
dc.subject.translatedact on criminal liablity of legal entities and procedure against themen
dc.subject.translatedspecialtyen
dc.subject.translatedsubsidiarityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Franc_Diplomova prace_Trestni odpovednost pravnickych osob.pdfPlný text práce947,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Franc_vedouci_Navratilova.pdfPosudek vedoucího práce74,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Franc_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce114,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Franc_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce59,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.