Title: Operativně pátrací prostředky
Other Titles: Operative and investigative means
Authors: Lošonská, Kristýna
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20140
Keywords: operativně pátrací prostředky;trestní řád;trestní řízení;předstíraný převod;sledování osob a věcí;použití agenta;organizovaný zločin
Keywords in different language: operative and investigative means;criminal procedure;criminal proceeding;sham transfer;surveillance of persons and things;the use of agent;organized crime
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou operativně pátrací prostředky, které jsou v našem trestním právu poměrně novým institutem. Do trestního práva procesního byly zakotveny novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb. Cílem této diplomové práce je obsáhnout problematiku operativně pátracích prostředků dle aktuální zákonné úpravy, popsat a systematicky objasnit operativně pátrací prostředky a jejich použití v trestním řízení a také definovat veškeré související pojmy a problémy, které mohou při použití operativně pátracích prostředků vznikat.
Abstract in different language: This diploma thesis Operative and Investigative Means deals with instruments of criminal proceeding provided in § 158b till § 158e Criminal Procedure Code no. 141/1961. These are a relatively new instruments in the fight against organized crime. Operative and investigative means were enshrined in the criminal law by the major amendment of Criminal Procedure Code in 2001. The aim of this thesis is to cover the issue of operative and investigative means according to current law, to describe and systematically clarify the operative means and their use in criminal proceedings, and also define all related concepts and problems that can arise from the use of operative and investigative means.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Losonska Kristyna.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Losonska_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce60,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Losonska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce43,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Losonska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.