Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMusil, Jan
dc.contributor.authorTolar, Jan
dc.contributor.refereeKocina, Jan
dc.date.accepted2015-05-07
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:36Z-
dc.date.available2014-02-25cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:36Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-27
dc.identifier61837
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20146
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení se s problematikou institutu anonymního svědka, který je v České republice upraven ustanoveními trestního řádu. Dále chci ve své práci poukázat na rozpor mezi základními právy svědků a základními právy obviněných v trestním řízení v souvislosti s utajeným svědectvím, a to především za pomoci výkladu některých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. V jedné z kapitol se budu zabývat institutem zvláštní ochrany svědka dle zákona č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který s institutem anonymního svědka úzce souvisí. Závěr mé práce bude věnován srovnání české právní úpravy s právní úpravou vybraných evropských zemí.cs
dc.format71 s. (135.228 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanonymní svědekcs
dc.subjectochrana svědkacs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectspravedlivý procescs
dc.subjectorgán činný v trestním řízenícs
dc.subjectorganizovaný zločincs
dc.subjectvýpověďcs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.subjectobhajobacs
dc.subjectinstitutcs
dc.titleAnonymní svědek v trestním řízenícs
dc.title.alternativeAnonymous witness in criminal proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe target of the thesis is to learn about the issue of the Institute of anonymous witnesses, which is regulated by enactments of the Czech criminal law. I would like to point out the conflict between the rights of witnesses and the rights of defendants in the criminal proceedings in connection with the anonymous testimony as dealt with in the resolutions of European Court of Human Rights and Constitutional Court of the CR. In one of the chapters the institute of speacial protection of witnesses and other persons in criminal proceedings, is dealt with. This issue is closely connected with the issue of the institute of anonymous witnesses. The final part of the thesis is dedicated to comparison of the Czech jurisdiction with the jurisdiction of some European countries.en
dc.subject.translatedanonymous witnessen
dc.subject.translatedprotection of witnessen
dc.subject.translateddefendanten
dc.subject.translatedcriminal proceedingen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedfair trialen
dc.subject.translatedcriminal justiceen
dc.subject.translatedorganized crimeen
dc.subject.translatedtestimonyen
dc.subject.translatedjudgmenten
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatedinstituteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace. Anonymni svedek v trestnim rizeni - Jan Tolar.pdfPlný text práce487,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tolar_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Tolar_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tolar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce40,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.