Title: Anonymní svědek v trestním řízení
Other Titles: Anonymous witness in criminal proceedings
Authors: Tolar, Jan
Advisor: Musil, Jan
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20146
Keywords: anonymní svědek;ochrana svědka;obviněný;trestní řízení;trestní řád;spravedlivý proces;orgán činný v trestním řízení;organizovaný zločin;výpověď;rozhodnutí;obhajoba;institut
Keywords in different language: anonymous witness;protection of witness;defendant;criminal proceeding;criminal law;fair trial;criminal justice;organized crime;testimony;judgment;advocacy;institute
Abstract: Cílem této práce je seznámení se s problematikou institutu anonymního svědka, který je v České republice upraven ustanoveními trestního řádu. Dále chci ve své práci poukázat na rozpor mezi základními právy svědků a základními právy obviněných v trestním řízení v souvislosti s utajeným svědectvím, a to především za pomoci výkladu některých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. V jedné z kapitol se budu zabývat institutem zvláštní ochrany svědka dle zákona č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který s institutem anonymního svědka úzce souvisí. Závěr mé práce bude věnován srovnání české právní úpravy s právní úpravou vybraných evropských zemí.
Abstract in different language: The target of the thesis is to learn about the issue of the Institute of anonymous witnesses, which is regulated by enactments of the Czech criminal law. I would like to point out the conflict between the rights of witnesses and the rights of defendants in the criminal proceedings in connection with the anonymous testimony as dealt with in the resolutions of European Court of Human Rights and Constitutional Court of the CR. In one of the chapters the institute of speacial protection of witnesses and other persons in criminal proceedings, is dealt with. This issue is closely connected with the issue of the institute of anonymous witnesses. The final part of the thesis is dedicated to comparison of the Czech jurisdiction with the jurisdiction of some European countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace. Anonymni svedek v trestnim rizeni - Jan Tolar.pdfPlný text práce487,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tolar_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Tolar_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tolar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce40,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.