Title: Místní referendum
Other Titles: Local Referendum
Authors: Kupka, Jan
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20177
Keywords: referendum;lidové hlasování;plebiscit;demokracie;přímá demokracie;zastupitelská demokracie
Keywords in different language: referendum;plebiscite;democracy;direct democracy;representative democracy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na institut přímé demokracie v České republice, konkrétně na institut místního referenda. Místní referendum je v práci představeno společně s dalšími demokratickými prvky, které jsou v České republice kodifikovány, a je podrobněji zpracováno z pohledu zákonné úpravy, která se vyvíjela od listopadu 1989 až do podoby aktuální právní úpravy. V práci jsou dále zpracovány některé statistické údaje místních referend z let 2006 až 2014.
Abstract in different language: This dissertation is focused on the institute of direct democracy in the Czech Republic, in particular on the institute of local referendum. Local referendum is presented in the dissertation together with other democratic elements codified in the Czech Republic and described in more detail from the perspective of legislative amendments since November 1989 until the current legislative form. The dissertation also works with some statistical data from local referendums between 2006 and 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mistni referendum, Jan Kupka, 2015.pdfPlný text práce528,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Kupka - Louda.pdfPosudek vedoucího práce563,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Kupka - Vales.pdfPosudek oponenta práce303,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Kupka.pdfPrůběh obhajoby práce295,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.