Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 213
Slavíková, Tereza
Vyvlastnění

The topic of my thesis is expropriation. I chose this topic because it directly affects property rights and is the most serious intervention of public authorities in land ownership. Ownership as such is one of the fundamental human rights and the forced withdrawal or res...

Karasová, Vendula
Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě

This bachelors thesis is describing main activities of personnel department in public administration, which are important for proper operation of the whole organization. The theoretical part of this thesis explains the basic concepts, describes the major work of personnel department,...

Kovaříková, Aneta
Poslání neziskového sektoru v současné společnosti

This Bachelor thesis consists of six chapters, excluding the introduction and conclusion. The first chapter defines the main important terms related to the nonprofit sector, the second chapter is a historical outline of the development of nonprofit organizations. Followed by legislative regu...

Janda, Daniel
Zásada koncentrace řízení a její projevy ve správním procesu

The aim is to describe the concentration institute proceedings due to the nature and position in the administrative process, describe the ways in which this principle is reflected in the law and in the course of the administrative process and clarify that its function and ...

Faberová, Tereza
Obecně závazné vyhlášky obce

The bachelor thesis deals with generally binding public notices for municipalities. Publishing generally binding public ordinances of municipalities is one of the attributes of self-government. The legal regulations control rights and obligations of persons in the territory. This bachelor thesis ...

Machová, Tereza
Místní poplatky

Local fees (taxes) are subject matter of my Bachelor thesis. Local taxes represent a certain amount of money, which is part of the income in the municipal budget and serve to promote and improve the quality of life in the territory of the municipality. Under Act...

Kutěj, Roman
Orgány obcí a krajů

In my bachelor work, I will try my best, to firstly describe, and secondly explain some concrete issues and problems, which are related to public administration and its authoriíties of municipalities and regions . I will try to be focused more on municipalities authoritues,&#...

Muzikářová, Lucie
Porovnání soudní a správní exekuce

In the thesis I compare administrative judicial execution. First, I analyze in detail the administrative execution and then analyze execution civil. In civil execution is focused primarily on different treatment by the Civil Procedure and Execution Procedure. In the last chapter I compa...

Hruška, Martin
Podpora mládeže ve sportu v městě Plzni

The main objective of this thesis is to provide an overview of how the city of Pilsen supports young sportsmen. The theoretical part focuses on general topics related to concepts of: children, youth and sports. The chapters: Children in sports, Sports as an instrument of ...

Kliková, Hana
Pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance

The bachelor thesis is focused on working conditions and their impact on performance of employees. Working conditions can be understood as a set of general parameters of specific employment relationship, which have an impact on employees in connection with the performance of work. ...

Krliš, Pavel
Hodnocení zaměstnanců a jeho úloha v oblasti personálním managementu.

This Bachelor thesis is focused on problematics of employees rating. Presents basic reasons, goals and methods of rating employees. First part of this thesis is theoretical and introduces with basic concepts in rating field, presents areas, goals and process of rating. There are de...

Gobyová, Vlasta
Spolupráce obcí

This thesis focuses on the issue of municipal cooperation in the Czech Republic. Basis of this thesis is to describe the different forms of cooperation between municipalities and to analyze their legal regulations. Next important elements are subjects in this cooperation. I...

Bílá kubíčková, Miroslava
Chování a jednání úředníka v podmínkách veřejné správy (společenský styk a diplomatický protokol)

This thesis describes the basics of social and diplomatic behavior.

Würzová, Kateřina
Dokazování ve spávním řízení

This thesis discusses evidence in administrative procedure. Its main objective is to describe the types of evidence that are regulated by the Správní řád law and to describe the process of collecting evidence. The thesis describes the history evidence collection, as well as the...

Kabátová, Jana
Politika udržitelného rozvoje

The topic of my bachelor thesis is the Sustainable development policy. The purpose is to create coherent view on sustainable development problems and creation of the policy. The first part explains sustainable development in common level, it basically means context of term and defi...

Jaroš, Lukáš
Hospodaření územně samosprávných celků

This thesis deals with the Economy of autonomous regions with regard to legislation ensuring efficient economy. It presents governments and excursion done in the development of economic independence. Further their budgets and content, including income and expenditure and the end of the ...

Cvrčková, Petra
Příspěvková organizace

This bachelor´s thesis is focused on the problems in the nonprofit sector and governmental organizations, including the analysis of Pilsen Municipal Library. The theoretical part describes the definition of the nonprofit sector, its mission, its historical development, the div...

Klášterková, Lenka
Dokazování ve správním řízení

This thesis is devoted to Evidence in administrative procedure. This topic is always current and daily used. The first chapter focuses on administrative proceeding as a process, its authorities, participants and other terms essential for a better understanding of the entire process of&#...

Pitín, Aleš
Budoucnost českého vysokého školství: Kam by mělo směřovat?

As I studied at 3 different universities in three different countries, I was wondering, how to improve study experience of the students at the Faculty of Law, University of West-Bohemia. The content of this dissertation is laid out as follows: Firstly, I have explained&...

Řeháková, Beáta
Vyvlastnění

The expropriation is an act of the government in taking private property for the needs of public use and it is an institute of administrative law. Nowadays the legislation provides quite complex protection to the private owners thanks to a constitutional principles, commonly ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 213