Název: Komparace úrovně rychlosti reakční rychlosti v úderové technice užívané při jednotlivých bojových sportech
Další názvy: Comparison of speed level reactionary at the speed impact of technique used in martial arts
Autoři: Markgraf, Robin
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2019
Klíčová slova: komparace;reakční rychlost;úpolové sporty
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;reaction rate;martial arts
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum, který zjišťoval zda pohybová dovednost se promítá do pohybové schopnosti. Dále v této práci se zjišťuje hypotéza Mgr. Jana Sedláčka zda-li vlivem úpolového tréninku zaměřeného na rozvoj reakční rychlosti dojde ke statisticky významnému rozvoji této schopnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on research that found out that physical skill is reflected in physical abilities. Further work in this section shall be determined hypothesis . Jan Sedlacek whether due battle training focused on the development of reaction rates is a statistically significant development of this capability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARKGRAF VP.pdfPosudek vedoucího práce623,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARKGRAF OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARKGRAF.pdfPrůběh obhajoby práce43,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.