Title: Komparace úrovně rychlosti reakční rychlosti v úderové technice užívané při jednotlivých bojových sportech
Other Titles: Comparison of speed level reactionary at the speed impact of technique used in martial arts
Authors: Markgraf, Robin
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2019
Keywords: komparace;reakční rychlost;úpolové sporty
Keywords in different language: comparison;reaction rate;martial arts
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum, který zjišťoval zda pohybová dovednost se promítá do pohybové schopnosti. Dále v této práci se zjišťuje hypotéza Mgr. Jana Sedláčka zda-li vlivem úpolového tréninku zaměřeného na rozvoj reakční rychlosti dojde ke statisticky významnému rozvoji této schopnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on research that found out that physical skill is reflected in physical abilities. Further work in this section shall be determined hypothesis . Jan Sedlacek whether due battle training focused on the development of reaction rates is a statistically significant development of this capability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
MARKGRAF VP.pdfPosudek vedoucího práce623,15 kBAdobe PDFView/Open
MARKGRAF OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
MARKGRAF.pdfPrůběh obhajoby práce43,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.