Title: Tepelné cykly teplárenských provozů
Other Titles: Thermal cycles of cogeneration plants
Authors: Volf, Michal
Advisor: Žitek, Pavel
Referee: Jůza, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20209
Keywords: teplárna;rankine-clausiův cyklus;parní turbína;teplo;elektřina
Keywords in different language: cogeneration plant;rankine cycle;steam turbine;heat;electricity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tepelnými cykly v teplárnách. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s rozdílným typem použité turbíny. Pro každý cyklus je vypracován postup výpočtu. Součástí bakalářské práce je také zpracovaná problematika návrhu teplárenského cyklu i možnosti eliminace problémů vznikajících při změně odebíraného množství páry. V závěru práce je pak proveden výpočet vybraného parního cyklu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with thermal cycles of cogeneration plants. It focuses on their characteristics including advantages and disadvantages associated with the different type of turbines. Calculation methods for each cycle is described as well. The thesis also includes the issues associated with designing cycles and possibilities of eliminating problems arising from the change in discharged amount of steam. Finally, the selected cycle is solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Michal_Volf.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP Volf - 2015.pdfPosudek vedoucího práce32,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek BP Volf - 2015.pdfPosudek oponenta práce25,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP Volf - 2015.pdfPrůběh obhajoby práce12,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.