Název: Pohybová stimulace hamstringů v plaveckém tréninkovém procesu se zřetelem k dysbalančním náchylnostem (interaktivní DVD)
Další názvy: Stimulation kinetic hamstrings with view to disbalanc predispositions in swimming training proces (INTERACTIV DVD)
Autoři: Hufeislová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2021
Klíčová slova: hamstringy;plavecký tréninkový proces;dolní zkřížený syndrom
Klíčová slova v dalším jazyce: hamstrings;swimming training process;lower cross syndrome
Abstrakt: Tato práce se věnuje problematice zkrácených hamstringů. Stěžejním je pochopení souvislostí pohybového systému. Jedná se hlavně o zvýšené nároky kladené plaveckým tréninkovým procesem, kdy dochází k umocnění svalových tendencí ke zkrácení či oslabení. Zkrácené hamstringy přispívají k dolnímu zkříženému syndromu a špatnému přenosu plavecké síly. Vytvořené DVD slouží trenérům, sportující i nesportující populaci a studentům tělesné výchovy jako učební materiál.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is dedicated to the issue of shortened hamstrings. Understanding of the connections of the musculoskeletal system is crucial. Due to increased demands in training process the amplification of muscle shortening or weakening occur. The shortened hamstrings contribute to lower cross syndrome and to a bad transfer of swimming power. The created DVD serves to coaches, sport and non-sport population and to students of physical education as a learning material.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. pdf..pdfPlný text práce557,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUFEISLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce958,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUFEISLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUFEISLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce326,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.