Title: Měření proudového pole za překážkou pomocí laserové anemometrie (metodou PIV)
Other Titles: Measurement of the flow field behind obstacle by using laser anemometry (method PIV)
Authors: Tomášek, Michal
Advisor: Lávička, David
Referee: Ratkovská, Katarína
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20210
Keywords: přestup tepla;distanční mřížky;turbulentní proudění;piv;rychlostní profily;mísící lopatky
Keywords in different language: heat transfer;spacer grids;turbulent flow;piv;velocity profiles;mixing vanes
Abstract: V současné době je celá populace závislá na elektrické energii. Její spotřeba stále roste a neustále se zvyšuje poptávka po ní. Pro uspokojení této poptávky je potřeba vybudovat nové elektrárny nebo zmodernizovat stávající. Je zde snaha dosáhnout zvýšení výkonu těchto elektráren. Zvýšení účinnosti v případě jaderné elektrárny by mohlo spočívat v modifikaci distančních mřížek umístěných v aktivní zóně jaderného reaktoru. Tato modifikace vede k vytvoření intenzivnějšího turbulentního proudění a následně pak k nárůstu součinitele přestupu tepla mezi palivovou tyčí a chladící vodou. Uvedená bakalářská práce se zabývá návrhem distančních mřížek a experimentálním měřením (metodou PIV) proudící kapaliny procházející distanční mřížkou.
Abstract in different language: Currently, the entire population is dependent on electricity. Its consumption is growing and the demand for it is steadily increasing. To meet this demand, we need to build new power plants or modernize existing ones. There is an effort to achieve an increase in the performance of these plants. The increase in the efficiency of a nuclear power plant could be solved by modifying space grids placed in the reactor core. This modification leads to the creation of a more intensive turbulent flow and consequently to the increase in the coefficient of heat transfer between the fuel rod and the cooling water. The bachelor thesis deals with space grids and experimental measurements (by PIV method) of fluid flowing through space grids.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomasek.pdfPlný text práce19,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP Tomasek - 2015.pdfPosudek vedoucího práce40,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek BP Tomasek - 2015.pdfPosudek oponenta práce50,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP Tomasek - 2015.pdfPrůběh obhajoby práce19,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.