Title: Numerická simulace proudění v tepelném výměníku
Other Titles: Numerical simulation of flow in heat exchanger
Authors: Robotka, Jiří
Advisor: Jůza, Zdeněk
Referee: Rudas, Bartoloměj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20221
Keywords: cfd;cfx;počítačová numerická simulace;tepelný výměník;proudění;prostup tepla;segmentové přepážky;spaliny;voda
Keywords in different language: cfd;cfx;numerical computer simulation;heat exchanger;convection;heat transfer;segmental baffles;exhaust gas;water
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá numerickou simulací proudění v trubkovém výměníku tepla typu "spaliny-voda". Výsledkem je teplota spalin na výstupu z tepelného výměníku. Numerickou simulací byl zkoumán vliv instalace segmentových přepážek na teplotu spalin vystupujících z výměníku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the numerical simulation of flow in the Shell & Tube heat exchanger of type "exhaust gas water". As a result is a temperature of exhaust gas leaving heat exchanger. An effect of instalation of segmental baffles in heat exchanger at temperature of exhaust gas was determined by numerical simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Robotka.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP Robotka - 2015.pdfPosudek vedoucího práce32,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek BP Robotka - 2015.pdfPosudek oponenta práce32,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP Robotka - 2015.pdfPrůběh obhajoby práce14,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.