Title: Komplexní návrh nízkotlakého stupně průmyslové parní turbíny
Other Titles: Design of low pressure steam turbine stage
Authors: Uher, Jan
Advisor: Jůza, Zdeněk
Referee: Žitek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20223
Keywords: parní turbína;nízkotlaký stupeň;oběžná lopatka;rozváděcí lopatka;cfd;rezonance;incidence;rychlost zvuku
Keywords in different language: steam turbine;low pressure stage;bucket;nozzle;cfd;resonation;incidence;speed of sound
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem nízkotlakého stupně parní turbíny. Hlavním cílem je kvalitní návrh geometrie lopatek tak, aby vyhovovaly z proudového hlediska. Návrh obsahuje také ověření odolnosti vůči statickému a dynamickému namáhání. Interní programy společnosti Doosan Škoda Power jsou použity pro geometrický návrh. Detailní kontrola proudění je provedena pomocí komerčního programu Fine Turbo a pro pevnostní kontroly jsou zvoleny analytické postupy.
Abstract in different language: This master thesis focuses on complex design of low-pressure stage in steam turbine. Main goal of this thesis is design of blades shape, whose are optimized for flow field. Design includes also static and dynamic stress control. Internal softwares of Doosan Škoda Power company are used for design of shape. Detail flow assessment control is realized by commercial software Fine Turbo and analytic solution is used for stress analysys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Uher.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP Uher.pdfPosudek vedoucího práce33,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP Uher.pdfPosudek oponenta práce39,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Oponentni posudek DP Uher.pdfPrůběh obhajoby práce39,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.