Title: Optimalizace průtočné části průmyslové parní turbíny
Other Titles: Optimaliziation of flow part turbine
Authors: Kollross, Petr
Advisor: Žitek, Pavel
Referee: Klimko, Marek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20224
Keywords: turbína;průtočná část;lopatka;expanze;pevnost;rychlosti;stupně;MATLAB
Keywords in different language: turbine;flow part;blade;expansion;strength;velocities;stages;MATLAB
Abstract: Diplomová práce obsahuje 1D návrh průtočné části parní turbíny. Součástí je i vytvořený program, ve kterém je zohledněn i pevnostní návrh. Pomocí programu byly napočítány různé varianty průtočných částí a ta nejlepší byla přepočtena v interního programu DSPW
Abstract in different language: In this thesis is contained 1D design of flow part of steam turbine. In this thesis is reflected strenght design. By this program was calculated various variants of flow parts and the best was recalculate in internal program of Doosan Škoda Power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kollross-DP.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP Kollross.pdfPosudek vedoucího práce33,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP Kollross.pdfPosudek oponenta práce90,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby DP Kollross 2015.pdfPrůběh obhajoby práce21,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.