Title: Výpočet výměníku tepla pro americký návrh primárního výměníku reaktoru MSBR s použitím nové metodiky výpočtu a použití jiných fluoridových solí. Zadané hodnoty: 570 MWt, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE
Other Titles: Calculation of the heat exchanger for the US proposal heat exchanger reactor MSBR using the new methodology calculation and the use of other fluoride salts. Entered Value: 570 MW_t, working temperature from 600 to 720, fluoride salts according ALISIE
Authors: Čekovský, Marek
Advisor: Valenta, Václav
Referee: Gášpár, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20231
Keywords: výměník tepla;segmentové přepážky;fluoridové soli dle alisie;konstrukční materiál monicr
Keywords in different language: heat exchanger;segmental baffles;fluoride salts according alisia;structural material monicr
Abstract: Diplomová práce řeší problematiku vysokoteplotního výměníku tepla s klasickými segmentovými přepážkami z konstrukčního materiálu MONICR, přičemž jako teplonosné médium jsou použity fluoridové soli dle ALISIE. Diplomový projekt také popisuje důležité materiálové parametry uvedených materiálů. Diplomová práce zahrnuje tepelný výpočet výměníku tepla.
Abstract in different language: This thesis solves the problems of high temperature heat exchanger with conventional segmental baffles of structural material MONICR, using as a heat transfer medium used fluoride salts according Alisia. Diploma Project also describes important material properties of these materials. Thesis includes thermal calculation of the heat exchanger.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_praca_2015_-_Ing._Marek_Cekovsky.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP Cekovsky.pdfPosudek vedoucího práce31,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP Cekovsky.pdfPosudek oponenta práce49,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby DP Cekovsky - 2015.pdfPrůběh obhajoby práce25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.