Title: Návrh čelistí pro magnetoresonanční zkušební stroj - Vibrophore
Other Titles: Design of jaws for magnetic resonance testing machine - Vibrophore
Authors: Rudla, Jakub
Advisor: Kubec, Václav
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20235
Keywords: magnetoresonanční zkušební stroj;dynamické zkoušky;zkoušky únavy;CAD;MKP;počítačové simulace;vysokokmitové zkoušky
Keywords in different language: magnetic-resonance testing machine;dynamic tests;fatigue tests;CAD;MKP;computer numeric simulation;high-cyclic tests
Abstract: Cílem této práce je zmapování trhu v oblasti upínání vzorků se závitem při zkouškách únavy. Dále se práce soustředí na návrh upínacího přípravku pro magnetoresonanční zkušební stroj pro zkoušení únavy vzorku se závitem, tak aby byly odstraněny nevýhody stávajícího řešení. Součástí práce jsou 3D modely stroje a navrhnutých variant.
Abstract in different language: The aim of this thesis is market mapping in the field of clamping thread samples during the fatigue tests. Further is the thesis focused on design of test fixture for magnetic-resonance testing machine for fatigue of thread samples trials so that drawback of current arrangement could be eliminated. The thesis contains the part with 3D models of device and designed variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_BP_Jakub_Rudla_S11B0337P.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rudla - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce196,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rudla - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce742,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rudla.pdfPrůběh obhajoby práce292,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.