Title: Návrh kalibru správné polohy připojení na výparníku klimatizační jednotky.
Other Titles: Design of caliber for correct position of air condition evaporator connection.
Authors: Myslikovjan, Martin
Advisor: Křížek, Michal
Referee: Čermák, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20236
Keywords: kalibr;jednoúčelový výrobní stroj;senzor;plc
Keywords in different language: caliber;one purpose manufacturing machine;sensor;plc
Abstract: Bakalářská práce se zabývá konstrukcí jednoúčelového výrobního stroje pro kontrolu správné polohy připojení výparníku klimatizační jednotky. V několika teoretických kapitolách je nejprve charakterizován "jednoúčelový výrobní stroj", dále je provedena rešerše literatury, která se zabývá jednotlivými prvky jednoúčelových výrobních strojů. Taktéž je popsán kontrolovaný výrobek. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé konstrukční celky, u nichž je vždy přestaveno několik konstrukčních variant, přičemž je zvolena ta nejvhodnější.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals about design of one purpose manufacturing machine for controlling right position of customer connection. The literature research is made in fhe fields of manufacturing machine design and equipmnent. Based on requirement specification is the best design option selected and realised.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Myslikovjan.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Myslikovjan - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce619,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Myslikovjan - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce776,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Myslikovjan.pdfPrůběh obhajoby práce337,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.