Title: Návrh uspořádání pohonných systémů elektromobilu
Other Titles: Design of arrangement drive systems in electric car
Authors: Procházka, Vojtěch
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Kleisner, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20240
Keywords: elektromobil;pohonná soustava;elektromotor;akumulátor;mechanika jízdy vozidla;uspořádání
Keywords in different language: electric car;drive system;electric motor;battery;drive mechanics of car;layout
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rozbor technického uspořádání pohonných soustav elektromobilu. Popisuje jednotlivé části pohonného systému včetně alternativ jejich umístění. Na základě teoretické části a specifikovaných požadavků jsou pak jednotlivé prvky rámcově výpočtově dimenzovány a jsou navrženy tři kompletní koncepce elektromobilů.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyses technical arrangement of drive systems in electric cars. It describes the parts of the drive system including their location alternatives. Based on the theoretical part and specified requirements, the individual elements are generally computationally dimensioned and three complete concept of electric cars are designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DMT_PROCHAZKA_20_6_final.pdfPlný text práce8,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prochazka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce817,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prochazka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce235,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.