Název: Hydraulický pohon válcovacího stroje
Další názvy: Hydraulic drive of rolling machine
Autoři: Habrman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč, Jan
Oponent: Kubec, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20256
Klíčová slova: rotační hydromotory;rotační kování;kovací válce;Mitcalc;CAD;MKP;NX 9.0
Klíčová slova v dalším jazyce: rotary hydro motor;roll forging;forging rolls;Mitcalc;CAD;MKP;NX 9.0
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma hydraulický rotační pohon a rotační válcování. Dále obsahuje stručný popis částí kovacích válců, porovnání hydraulického pohonu s elektrickým, návrh hydraulického pohonu vypracovaný ve čtyřech variantách. Na závěru jsou z každé varianty vybrány charakteristické vlastnosti, které jsou uvedeny v závěru v tabulce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains a search on the topic of hydraulic rotary drive and rotary rolling. It also includes a brief description of the parts of forging rolls, a comparison of electric and hydraulic drives and a draft of hydraulic drive of the draft drawn up in four variants. The characteristic features of each of these variations are specified and presented in a table placed in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Habrman.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Harbman - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce729,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Habrman - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce497,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Habrman.pdfPrůběh obhajoby práce235,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.