Název: Streetballový turnaj žáků základních škol ve Strakonicích
Další názvy: Streetball tournament for students of primary school in Strakonice
Autoři: Samková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Krásný, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2027
Klíčová slova: streetball
Klíčová slova v dalším jazyce: streetball
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití volného času.Téma bakalářské práce je tedy streetballový turnaj žáků základních škol. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V první části popisuji historii, charakteristiku streetballu, herní činnost a soutěžní systémy. V druhé části se věnuji celému průběhu turnaje, přípravě, uspořádání a analýze výsledků turnaje. Tato bakalářská práce by mohla být vzorem, pro budoucí pořadatele menších turnajů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis deals with the leisure time possibilities. The topic of my bachelor?s thesis is a streetball tournament for pupils of primary schools. The thesis consists of theoretical and practical part. The first part describes the history, characterization of streetball, play activities and competitive systems. The second part deals with the streetball tournament itself, i.e. preparing, organizing and analyzing the results of the tournament. This bachelor?s thesis can be used by the future organizers as a guide of small streetball tournament.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Hana Samkova.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SAMKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce987,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SAMKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SAMKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce65,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.