Title: Streetballový turnaj žáků základních škol ve Strakonicích
Other Titles: Streetball tournament for students of primary school in Strakonice
Authors: Samková, Hana
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Krásný, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2027
Keywords: streetball
Keywords in different language: streetball
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití volného času.Téma bakalářské práce je tedy streetballový turnaj žáků základních škol. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V první části popisuji historii, charakteristiku streetballu, herní činnost a soutěžní systémy. V druhé části se věnuji celému průběhu turnaje, přípravě, uspořádání a analýze výsledků turnaje. Tato bakalářská práce by mohla být vzorem, pro budoucí pořadatele menších turnajů.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis deals with the leisure time possibilities. The topic of my bachelor?s thesis is a streetball tournament for pupils of primary schools. The thesis consists of theoretical and practical part. The first part describes the history, characterization of streetball, play activities and competitive systems. The second part deals with the streetball tournament itself, i.e. preparing, organizing and analyzing the results of the tournament. This bachelor?s thesis can be used by the future organizers as a guide of small streetball tournament.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Hana Samkova.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
SAMKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce987,24 kBAdobe PDFView/Open
SAMKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
SAMKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce65,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.