Title: Systém parkovací brzdy
Other Titles: Park lock system
Authors: Dufek, Michal
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Vlček, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20272
Keywords: parkovací brzda;automatická převodovka;samosvornost;cad
Keywords in different language: park lock;automatic transmission;self-locking;cad
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši systému parkovací brzdy používaného v automatických převodovkách a rešerši řešení jednotlivých výrobců. Součástí práce je vlastní návrh ovládání systému ve třech variantách, u jedné varianty je návrh včetně výpočtů pro konkrétní vozidlo. Na závěr práce je návrh zakomponován do převodové skříně v programu NX 9.
Abstract in different language: The bachelor work contains solution of Park lock system utilized in automatic transmissions and solution of each manufacture producers. My work has three different ways how to solve the park lock and one of these ways even include calculations for a certain type of vehicle. At the end of my bachelor work I put my proposal to a gearbox in a computer program NX 9
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Dufek.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dufek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce811,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dufek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce659,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dufek.pdfPrůběh obhajoby práce234,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.