Title: Vozidlové třecí brzdy, jejich materiály a brzdové kapaliny
Other Titles: Vehicle friction brakes,friction materials and brake fluids
Authors: Kopecký, František
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Prošek, Vít
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20278
Keywords: tření;třecí brzdy;materiály třecích brzd;brzdové kapaliny;odvod tepla;provozní problematika;vzduchové brzdy;model
Keywords in different language: friction;friction brakes;materials of friction brakes;brake fluid;heat dissipation;operational issues;air brakes;model
Abstract: Práce se zabývá rozdělením nejčastěji používaných vozidlových třecích brzd, druhy brzdových soustav, třecími materiály a brzdovými kapalinami. Nadále práce obsahuje porovnání dvou základních typů vozidlových třecích brzd a jejich provozní problematiku v určitých daných oblastech. V závěru práce je navržen model stanovené komponenty třecí brzdy s výrobní dokumentací, která se nachází v příloze této práce.
Abstract in different language: The work deals with distribution of the most commonly used vehicle friction brakes, types of brake systems, friction materials and brake fluids. Then the work includes a comparison of the two basic types of vehicle friction brakes and operational issues in specified areas. In the end of the work,there is proposal of friction brake components with drawings, which is located in the Appendix to this report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantisek Kopecky - Bakalarska prace.pdfPlný text práce7,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kopecky - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce866,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kopecky - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce923,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce252,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.