Title: Návrh speciální frézovací hlavy IFVW17 pro výrobu ozubení
Other Titles: Design of special milling head IFVW17 for manufacturing of toothing
Authors: Kratochvíl, Martin
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Kubíček, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20290
Keywords: frézovací hlava;pohon;brzda
Keywords in different language: milling head;drive design;brake
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukcí frézovacího zařízení IFVW 17. Práce obsahuje úvod do problematiky, specifikaci frézovacího zařízení, návrh variant řešení a výběr optimální varianty, následuje konstrukce pohonu včetně dimenzování hřídelí, ozubených kol, spojovacích prvků, kontrola rámu zařízení výpočtem pomocí MKP, kalkulace nákladů a výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The master thesis deals with the design of a milling equipment IFVW 17. The thesis includes introduction to the field, milling head specifications, the proposal for various solutions, followed by drive design including a shaft dimensions, cogwheels, connecting components, a framework control of the equipment with the Finite Element Method, cost calculations and drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_kratochvil.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kratochvil - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce851,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kratochvil - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce328,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.