Title: Lehký zdvihací nůžkový stůl
Other Titles: Lightweight scissor lift table
Authors: Špidlen, David
Advisor: Kemka, Vladislav
Referee: Swaczyna, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20293
Keywords: konstrukce;inženýrské výpočty;životnost;funkčnost;jednoduchost;úspora nákladů
Keywords in different language: design;engineering calculations;durability;functionality;simplicity;cost savings
Abstract: V diplomové práci je proveden konstrukční návrh lehkého nůžkového zdvihacího stolu včetně inženýrských výpočtů. Dále je zde sestaveno technicko-ekonomické hodnocení výsledného produktu. V příloze práce je výkresová dokumentace potřebná pro zhotovení tohoto technického systému.
Abstract in different language: In the diploma work there is a proposal of a lightweight scissor lift table including engineering calculations. There is also a technical-economic evaluation of the final product. In the attachment there is a drawing documentation for building this technical system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Engel - 2015 - David Spidlen _ Final (Opraveno).pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Spidlen - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce703,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Spidlen - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce877,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Spidlen.pdfPrůběh obhajoby práce312,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.