Title: Optimalizace elektronického plynového pedálu
Other Titles: Optimization of the electronic gas pedal
Authors: Urban, Jan
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20308
Keywords: stick-slip efekt;apm;elektronický plynový pedál;tření;ergonomie;bosch;ecu;renolit;akustická kamera.
Keywords in different language: stick-slip effect;apm;electronic gas pedal;friction;ergo-nomics;bosch;ecu;renolit;acoustic camera
Abstract: Cílem této diplomové práce je optimalizovat elektronický plynový pedál z hlediska hluku. Teoretickým základem této práce je popis konstrukce elektronického plynového pedálu (APM), používaných materiálů a popsání stick-slip efektu. Výsledkem této práce je navrhnout optimální řešení pro danou problematiku.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to optimize the electronic gas pedal in terms of noise. The theoretical basis of this paper is to describe the structure of the electronic accelerator pedal (APM), materials used and the description of stick-slip effect. The result of this work is to design an optimal solution for the problem.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JAN_URBAN.pdfPlný text práce13,55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-Urban - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce896,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Urban - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce858,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Urban.pdfPrůběh obhajoby práce302,08 kBAdobe PDFView/Open
Navrh na nezverejneni kvalifikacni prace - dekan.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP396,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.