Title: Povrchová úprava zkušebních těles pro únavové zkoušky
Other Titles: Surface treatment of samples for fatigue tests
Authors: Vlasák, Jakub
Advisor: Štěpánek, Ivo
Referee: Koutský, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20310
Keywords: depozice tenkých vrstev;nanoindentace;adhezivně kohezivní chování;vrypová zkouška;statická vnikací zkouška;rtg fluorescenční analýza
Keywords in different language: deposition of thin films;capd;nanoindentation;adhesive cohesive behaviour;scratch test;static indentation test;x-ray fluorescent analysis
Abstract: Cílem práce je studium a optimalizace povrchových úprav materiálu používaných při únavových zkouškách a finálních únavových tyčích. Výsledek povrchové úpravy je dán na základě výsledků z analytických metod, a proto je cílem práce vyhodnocení vlastností a chování vybraných systémů tenká vrstva substrát. Cílem analytických metod je vyhodnocení adhezivně kohezivního chování systémů tenká vrstva substrát vrypovou a statickou indentací indentory různých geometrií, tvrdostních charakteristik, změn v elastické a plastické deformaci a tloušťky tenkých vrstev.
Abstract in different language: The goal of this thesis is study and optimization of surface treatment of materiál used for fatigue tests and finally fatigue samples. The reasults of surface treatment is given on the base of results from analytic methods therefore the second goal is evaluation of properties and behaviour of selected systéms thin film substráte. The goal of analytic methods is evaluation of adhesive cohesive behaviour of systéms thin film substráte by scratch and static indentation with using indentors of different geometry, hardness characteristic, changing of elastic and plastic deformation and thickness of thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jakub Vlasak 2015.pdfPlný text práce6,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Vlasak.tifPosudek vedoucího práce177,86 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Vlasak.tifPosudek oponenta práce136,72 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Vlasak.tifPrůběh obhajoby práce61,86 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.