Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDžugan, Jan
dc.contributor.authorŠindelářová, Miroslava
dc.contributor.refereeVolák, Josef
dc.date.accepted2015-08-25
dc.date.accessioned2016-03-15T09:06:50Z-
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:06:50Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-26
dc.identifier62187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20311
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá faktory ovlivňujícími výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Měření deformací vzorku bylo provedené digitální obrazovou korelací. Prováděné experimenty byly zaměřené na vliv způsobu výroby miniaturních vzorků pro zkoušku tahem. Dále byl zkoumán vliv velikosti zrna na výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Veškeré výsledky byly porovnány s klasickou zkouškou v tahu.cs
dc.format54 s. (65 700 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzkouška tahemcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectoptické snímače deformacecs
dc.subjectdigitální obrazová korelacecs
dc.subjectminiaturní vzorkycs
dc.subjectzpůsob výrobycs
dc.subjectvelikost zrnacs
dc.titleFaktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcíchcs
dc.title.alternativeFactors influencing tensile test results of miniature specimensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with factors influencing the results of tensile tests of miniature specimens. Strain measurement was performed using digital image correlation. Performed experiments were focused on the influence of manufacturing method for miniature tensile specimens. Furthermore, the influence of grain size on the results of miniature tensile specimens was investigated. All results were compared with standard tensile tests results.en
dc.subject.translatedtensile testen
dc.subject.translatedstrainen
dc.subject.translatedoptical extensometeren
dc.subject.translateddigital image correlationen
dc.subject.translatedminiature specimensen
dc.subject.translatedmanufacturing methoden
dc.subject.translatedgrain sizeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Faktory ovlivnujici vysledky zkousky tahem na miniaturnich vzorcich.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Sindelarova.tifPosudek vedoucího práce105,47 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Sindelarova.tifPosudek oponenta práce135,09 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Sindelarova.tifPrůběh obhajoby práce44,92 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.