Title: Analýza a hodnocení kvality lepených sendvičových spojů
Other Titles: Analysis and evaluation of the quality of glued sandwich joints.
Authors: Jícha, Jan
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Černý, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20312
Keywords: lepení;adheze;sendvičový spoj;pevnost v tahu;kašírování
Keywords in different language: bonding;adhesion;sandwich joints;tensile strength;laminating
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje mechanickým vlastnostem sendvičových lepených spojů. První část, která je rešeršního charakteru, se věnuje základní teorii lepení, rozdělení lepidel, popisu zkušebních metod, porovnání procesu lepení s jinými technologiemi spojování materiálů, nebo např. způsobům úpravy povrchu před lepením. V experimentální části jsou zpracovány výsledky z jednotlivých zkoušek provedených u kašírovaných lepených spojů.
Abstract in different language: The presented thesis is dedicated to the mechanical properties of the sandwich bonded joints. The first part, which is the nature of the research, is dedicated to the basic theory of adhesive bonding, distribution of adhesives, description of the testing methods, compared the process of bonding with other technologies such as combining materials, or ways of modifying the surface prior to bonding. In the experimental part are processed, the results from individual tests carried out for the laminated bonded joints.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Jicha.pdfPlný text práce396,57 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Jicha.tifPosudek vedoucího práce83,68 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Jicha.tifPosudek oponenta práce109,9 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Jicha.tifPrůběh obhajoby práce51,56 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.